Ukończyłam Kurs Liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer filmowych



Kurs fotografii



Ukończyłam warsztaty na temat: "Zapanuj nad swoim sprzętem - fotografowanie bez zbędnych słów".

Warsztaty przygotowane były przez redakcję SwiatObrazu.pl na rok 2011.